2013 kort fortalt

  • Omsætningen udgjorde MSEK 718 (725).
  • Driftsresultatet udgjorde MSEK 87 (102).
  • Gods over kaj steg med 2,3 procent. Volumenstigningen var størst inden for RoRo og tørbulk.
  • Inden for bilaktiviteterne indgik man nye eller udvidede eksisterende samarbejdsaftaler, blandt andet med Mazda.
  • Den nye krydstogkaj i Købehavn blev færdigbygget. Anlægget indvies i maj 2014 og har tre permanente terminalbygninger, hvilket giver en kraftig kapacitetsforøgelse på krydstogtområdet.
  • Man etablerede krydstogttrafik til Malmö, hvor man åbnede en ny terminal. I årets løb omfattede denne trafik omkring 32 000 passagerer.
  • CMP og Region Gotland indledte et samarbejde om at udvikle Visby som krydstogtdestination.